dobrykatalog

Kancelaria notarialna S.C. Maciej Biwejnis, Paweł Orłowski

| Następny

Kancelaria notarialna S.C. Maciej Biwejnis, Paweł Orłowski

Kancelaria notarialna Warszawa
W kancelarii notariusze Maciej Biwejnis i Paweł Orłowski dokonują wszystkich czynności notarialnych, w tym sporządzanie aktów notarialnych, składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej , sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia, sporządzanie poświadczeń własnoręczności podpisu, poświadczeń pozostawania przy życiu, poświadczeń daty okazania dokumentu, spisywanie protokołów, przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych oraz dokumentów. Czynności wykonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego. Z usług kancelarii mogą korzystać osoby, które porozumiewają się w języku angielskim lub rosyjskim. Wykonanie czynności notarialnych w innych językach jest możliwe dzięki obecności tłumacza przysięgłego. Czynności notarialne są wykonywane w siedzibie kancelarii w godzinach urzędowania, a w szczególnych przypadkach również w innych godzinach lub poza siedzibą kancelarii. Aby umówić się na spotkanie należy skontaktować się telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej kancelarii.

Informacje o firmie:

Kancelaria notarialna S.C. Maciej Biwejnis, Paweł Orłowski

ul. Chłodna 15

00-001 Warszawa

woj. Mazowieckie

tel: 22 850 20 80Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Akceptuję